Strona główna > Dydaktyka > Materiały dydaktyczne > Semestr zimowy 2016/17

Semestr zimowy 2016/17

CSZ - wykład Planowanie eksperymentu i statystyczna analiza wyników

przykładowe pytania na egzamin
 1. wykład 1
 2. wykład 2, zbiory danych: dane_plec_wzrost_waga.txt    Billionaire.txt , kod R
 3. wykład 3, kod R  (a dokładniej uzupełnienie kodu z wykładu 2)
 4. wykład 4, 5, 6 i 7 (kod R z wykładu 5 - wyznaczanie estymatorów NW)
 5. wykład 8 i 9 (kod R do przykładu 8.1)
 6. wykład 10, 11 i 12 (kod do przykładu 10.3)
 7. wykład 13
 8. wykład 14 i 15MINI INFORMATYKA - zasady zaliczenia AM1

                                  - wymagania na część teoretyczną egzaminu

                                   - przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych z teorii: wersja 1, wersja 2

                                   - przykładowe egzaminacyjne zestawy zadań: wersja 1, wersja 2

WYNIKI TERMINU 2 EGZAMINU: grupa E1

                                                  grupa E2

                                                  grupa E3

                                                  grupa E4

MiNI INFORMATYKA - skróty wykładów z AM1:

 1. wykład 1
 2. wykład 2 i 3  
 3. wykład 4
 4. wykład 5 
 5. wykład 6
 6. wykład 7  
 7. wykład 8 
 8. wykład 9
 9. wykład 10 
 10. wykład 11 i 12
 11. wykład 13 i 14 Teraz już można rozwiązywać wszystkie zadania z zestawu 8 poniżej.
 12. wykład 15


MiNI INFORMATYKA - zadania z AM1 rozwiązywane na ćwiczeniach: 

 1. zestaw 1
 2. zestaw 2
 3. zestaw 3
 4. zestaw 4
 5. zestaw 5
 6. zestaw 6
 7. zestaw 7
 8. zestaw 8 rozwiązanie zadania 7g

MiNI INFORMATYKA - zadania domowe z AM1:

 1. zadania powtórzeniowe przed pierwszym kolokwium   UWAGA!!!! Do zestawu tego zostały dodane dwa zadania na granice górne i dolne.
 2. zadania powtórzeniowe przed drugim kolokwium
 3. zadania powtórzeniowe przed trzecim kolokwium


MiNI MATEMATYKA - zajęcia z dnia 3.01.2017 będziemy odrabiać 12 stycznia w godz. 12:30-15:00 w sali 210.

                                    zasady zaliczenia AM3

                                                treści zadań z kolokwium nr 1

MiNI MATEMATYKA - zadania z AM3 rozwiązywane na ćwiczeniach:

 1. część 1: całki podwójne i potrójne Riemanna
 2. część 2: funkcje wielu zmiennych  (rozwiązanie zadania 3.5, rozwiązanie zadania 5.3)
 3. część 3: teoria miary i całki

MiNI MATEMATYKA - zadania domowe z AM3:

 1. zadania domowe - część 1 (całki podwójne i potrójne Riemanna)
 2. zadania domowe - część 2 (funkcje wielu zmiennych) 
 3. zadania domowe - część 3 (teoria miary i całki)

MiNI MATEMATYKA - teoria z AM3:

 1. teoria 1A: definicja całki podwójnej i potrójnej Riemanna
 2. teoria 1B: własności całki podwójnej i potrójnej Riemanna
 3. teoria 2A: ciągłość i różniczkowalność funkcji wielu zmiennych
 4. teoria 2B: ekstrema funkcji wielu zmiennych, funkcje uwikłane i metoda czynników nieoznaczonych Lagrange'a
 5. teoria 3A: sigma-ciała, miary i funkcje mierzalne
 6. teoria 3B: całka Lebesgue'a