Strona główna > Dydaktyka > Materiały dydaktyczne > Semestr zimowy 2017/18

Semestr zimowy 2017/18

CSZ - wykład Uogólnione modele liniowe z pakietem R

Przedmiot zaliczany będzie na podstawie egzaminu.  Do egzaminu dopuszczeni zostaną słuchacze, którzy uczęszczali na wykłady (akceptowane są co najwyżej dwie nieobecności, z tym, że dwa pierwsze wykłady nie są brane pod uwagę). Egzamin odbędzie się 25.01.2018 (w ostatnim tygodniu semestru zimowego) w sali 107. Termin egzaminu poprawkowego to 1.02.2018, sala 101. Dodatkowe terminy egzaminów nie są przewidywane.
PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN (pełen zestaw)
Sylabus przedmiotu wraz z zalecaną literaturą (w szczególności z uaktualnionym linkiem do książki Faraway'a Practical Regression and ANOVA using R).
 1. wykład 1
 2. kod R do przykładu 1.2
 3. wykład 2
 4. wykład 3: funkcje w pakiecie R dotyczące regresji liniowej, kod R do przykładu 2.1
 5. dokładny opis modelu liniowego, z informacjami wykraczającymi poza wykład
 6. wykład 4, zbiór danych cigarconsumption.txt do przykładu 4.1, kod R do przykładu 4.1
 7. wykład 5 i 6, zbiory danych bonds.txt oraz state.data, kod R do przykładów 5.1 i 5.2
 8. wykład 7
 9. wykład 8
 10. wykład 9: kod R do przykładu 8.1a
 11. wykład 10
 12. dokładny opis uogólnionych modeli liniowych, z informacjami wykraczającymi poza wykład
 13. wykład 11 i 12,  zbiór danych chorobyW.txt,  
 14. wykład 13: kod R tworzący model regresji logistycznej na podstawie danych z przykładu 11.1b).
 15. wykład 14,   kody tworzące model regresji Poissona, ujemnej dwumianowej i geometrycznej,   zbiór danych gala.data.txt

MINI INFORMATYKA - zasady zaliczenia AM1

MINI INFORMATYKA - zadania z AM1 rozwiązywane na ćwiczeniach:

 1. zestaw 1
 2. zestaw 2
 3. zestaw 3  rozwiązanie zadanie 3(b)   rozwiązania zadania 4 (j)-(o) rozwiązanie zadania 6 rozwiązanie zadania 8  rozwiązanie zadań 9 (c), (d) i 11 (c)
 4. zestaw 4  rozwiązania zadań: 13 (a) z zestawu 3 i 2 (a) z zestawu 4
 5. zestaw 5
 6. zestaw 6
 7. zestaw 7  rozwiązanie zadania 6(b)-(d)  rozwiązanie zadania 7(a)  dokończenie rozwiązania zadania 7(b) 
 8. zestaw 8  rozwiązanie zadania 7(a)-(f)  rozwiązanie zadania 7(g)

MINI INFORMATYKA - zadania domowe z AM1:

 1. zadania powtórzeniowe przed pierwszym kolokwium
 2. zadania powtórzeniowe przed drugim kolokwium
 3. zadania powtórzeniowe przed trzecim kolokwium

MiNI MATEMATYKA - zasady zaliczenia AM3

MiNI MATEMATYKA - zadania z AM3 rozwiązywane na ćwiczeniach:

 1. część 1: całki podwójne i potrójne Riemanna
 2. zadania ze sprawdzianów z lat ubiegłych, dotyczące całek podwójnych i potrójnych
 3. część 2: funkcje wielu zmiennych   
 4. część 3: teoria miary i całki            

MiNI MATEMATYKA - zadania domowe z AM3:

 1. zadania domowe - część 1 (całki podwójne i potrójne Riemanna)
 2. zadania domowe - część 2 (funkcje wielu zmiennych)    
 3. zadania domowe - część 3 (teoria miary i całki)             

       UWAGA: W części 3 rozwiązanie zadania 36 zawierało błąd - teraz jest umieszczona poprawna wersja!

MiNI MATEMATYKA - teoria z AM3:

 1. teoria 1A: definicja całki podwójnej i potrójnej Riemanna
 2. teoria 1B: własności całki podwójnej i potrójnej Riemanna
 3. teoria 2A: ciągłość i różniczkowalność funkcji wielu zmiennych
 4. teoria 2B: ekstrema funkcji wielu zmiennych, funkcje uwikłane i metoda czynników nieoznaczonych Lagrange'a
 5. teoria 3A: sigma-ciała, miary i funkcje mierzalne
 6. teoria 3B: całka Lebesgue'a