Strona główna > Dydaktyka > Materiały dydaktyczne > Semestr zimowy 2017/18

Semestr zimowy 2017/18

CSZ - wykład Uogólnione modele liniowe z pakietem R

UWAGA: 4 stycznia (czwartek) na PW obowiązuje poniedziałkowy plan zajęć i tego dnia NIE będzie wykładu z Uogólnionych modeli liniowych. 

Przedmiot zaliczany będzie na podstawie egzaminu.  Do egzaminu dopuszczeni zostaną słuchacze, którzy uczęszczali na wykłady (akceptowane są co najwyżej dwie nieobecności, z tym, że dwa pierwsze wykłady nie są brane pod uwagę). Egzamin odbędzie się 25.01.2018 (w ostatnim tygodniu semestru zimowego). Termin egzaminu poprawkowego to 1.02.2018. Dodatkowe terminy egzaminów nie są przewidywane.
PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN (pełen zestaw)
Sylabus przedmiotu wraz z zalecaną literaturą (w szczególności z uaktualnionym linkiem do książki Faraway'a Practical Regression and ANOVA using R).
 1. wykład 1
 2. kod R do przykładu 1.2
 3. wykład 2
 4. wykład 3: funkcje w pakiecie R dotyczące regresji liniowej, kod R do przykładu 2.1
 5. dokładny opis modelu liniowego, z informacjami wykraczającymi poza wykład
 6. wykład 4, zbiór danych cigarconsumption.txt do przykładu 4.1, kod R do przykładu 4.1
 7. wykład 5 i 6, zbiory danych bonds.txt oraz state.data, kod R do przykładów 5.1 i 5.2
 8. wykład 7
 9. wykład 8
 10. wykład 9: kod R do przykładu 8.1a
 11. wykład 10
 12. dokładny opis uogólnionych modeli liniowych, z informacjami wykraczającymi poza wykład
 13. wykład 11 i 12,  zbiór danych chorobyW.txt,  
 14. wykład 13: kod R tworzący model regresji logistycznej na podstawie danych z przykładu 11.1b).
 15. wykład 14,   kody tworzące model regresji Poissona, ujemnej dwumianowej i geometrycznej,   zbiór danych gala.data.txt

MINI INFORMATYKA - zasady zaliczenia AM1

MINI INFORMATYKA - zadania z AM1 rozwiązywane na ćwiczeniach:

 1. zestaw 1
 2. zestaw 2
 3. zestaw 3  rozwiązanie zadanie 3(b)   rozwiązania zadania 4 (j)-(o) rozwiązanie zadania 6 rozwiązanie zadania 8  rozwiązanie zadań 9 (c), (d) i 11 (c)
 4. zestaw 4  rozwiązania zadań: 13 (a) z zestawu 3 i 2 (a) z zestawu 4
 5. zestaw 5
 6. zestaw 6
 7. zestaw 7  rozwiązanie zadania 6(b)-(d)  rozwiązanie zadania 7(a)  dokończenie rozwiązania zadania 7(b)  
 8. zestaw 8

MINI INFORMATYKA - zadania domowe z AM1:

 1. zadania powtórzeniowe przed pierwszym kolokwium
 2. zadania powtórzeniowe przed drugim kolokwium
 3. zadania powtórzeniowe przed trzecim kolokwium

MiNI MATEMATYKA - zasady zaliczenia AM3

MiNI MATEMATYKA - zadania z AM3 rozwiązywane na ćwiczeniach:

 1. część 1: całki podwójne i potrójne Riemanna
 2. zadania ze sprawdzianów z lat ubiegłych, dotyczące całek podwójnych i potrójnych
 3. część 2: funkcje wielu zmiennych   
 4. część 3: teoria miary i całki             Z tej części na trzecim kolokwium obowiązują zadania od 2.13 włącznie.

MiNI MATEMATYKA - zadania domowe z AM3:

 1. zadania domowe - część 1 (całki podwójne i potrójne Riemanna)
 2. zadania domowe - część 2 (funkcje wielu zmiennych)    
 3. zadania domowe - część 3 (teoria miary i całki)              Z tej części na trzecim kolokwium obowiązują zadania od 19-tego włącznie.

       UWAGA: W części 3 rozwiązanie zadania 36 zawierało błąd - teraz jest umieszczona poprawna wersja!

MiNI MATEMATYKA - teoria z AM3:

 1. teoria 1A: definicja całki podwójnej i potrójnej Riemanna
 2. teoria 1B: własności całki podwójnej i potrójnej Riemanna
 3. teoria 2A: ciągłość i różniczkowalność funkcji wielu zmiennych
 4. teoria 2B: ekstrema funkcji wielu zmiennych, funkcje uwikłane i metoda czynników nieoznaczonych Lagrange'a
 5. teoria 3A: sigma-ciała, miary i funkcje mierzalne
 6. teoria 3B: całka Lebesgue'a