MATEMATYKA DYSKRETNA

dla kierunku Informatyka na Wydziale EITI

 

 

 

 1. Prawa i metody przeliczania, zasada dodawania, zasada mnożenia, zasada bijekcji, współczynniki dwumianowe i wielomianowe, przykłady zastosowań.
 2. Wzór na liczbę drzew o zadanych stopniach wierzchołków, dowód.
 3. Twierdzenie Cayleya, dowód, kod Prufera.
 4. Działania grup, wzór na liczbę elementów orbity, dowód.
 5. Grafy izomorficzne, wzór na liczbę grafów izomorficznych.
 6. Twierdzenie Halla, dowód, rożne wersje.
 7. Uogólnione twierdzenie Halla ( o panach, których chcemy ożenić), dowód.
 8. Zasada szufladkowa, twierdzenie o liczbie wyrazów maksymalnego podciągu rosnącego lub malejącego ciągu skończonego - dowód, inne przykłady zastosowań.
 9. Zasada dwoistości, warunek konieczny i wystarczający na dwudzielnośc grafu - dowód, inne przykłady zastosowań.
 10. Zasada włączania/wyłączania, dowód, przykład zastosowania: liczba nieporządków.
 11. Zastosowania zasady włączania/wyłączania: funkcja Eulera, liczba surjekcji.
 12. Uogólniona zasada włączania/wyłączania, dowód, przykład zastosowania: liczba permutacji o r punktach stałych
 13. Graf hamiltonowski, warunek wystarczający, dowód.
 14. Graf eulerowski, dowód warunku koniecznego i wystarczającego, graf semi-eulerowski.
 15. Równania rekurencyjne i funkcje tworzące, przykłady: liczba permutacji, liczba transwersal, liczby Bella, nieporządki.
 16. Równania rekurencyjne i funkcje tworzące, przykłady: proste na płaszczyżnie, wieża Hanoi, liczba podzbiorów bez sąsiadów, kolejnośc mnożenia.
 17. Metoda przewidywań rozwiązania równoń rekurencyjnych, liczby Fibonacciego i przykłady rozwiązania równań niejednorodnych
 18. Kolorowanie wierzchołków, Twierdzenie Brooksa, dowód.
 19. Kolorowanie krawędzi, twierdzenie o kolorowaniu krawędzi grafu o nieparzystej liczbie wierzchołków i stałych stopniach wierzchołków, dowód.
 20. Kolorowanie krawędzi grafu pełnego, dowód.
 21. Twierdzenie Koniga o kolorowaniu krawędzi grafu dwudzielnego, dowód
 22. Twierdzenie Vizinga, dowód.
 23. Prostokąty i kwadraty łacińskie, twierdzenia o rozszerzaniu prostokąta łacińskiego do kwadratu łacińskiego, dowód.