Analiza Funkcjonalna

Wykład i ćwiczenia: dr hab. Wojciech Domitrz

Program (2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń)

 

 1. Przestrzenie topologiczne, przestrzenie metryczne.
 2. Przestrzenie unormowane.
 3. Operatory liniowe ciągłe.
 4. Przestrzenie unormowane skończenie wymiarowe.
 5. Przykłady przestrzeni unormowanych.
 6. Przestrzenie unitarne.
 7. Przestrzenie Hilberta. Twierdzenia o rzucie.
 8. Bazy ortogonormalne
 9. Twierdzenie o odwzorowaniu otwartym.
 10. Ciągi operatorów liniowych ciągłych.
 11. Rozszerzanie funkcjonałów liniowych ciągłych.
 12. Twierdzenia o postaci funkcjonałów liniowych ciągłych.
 13. Operatory liniowe zwarte.
 14. Teoria równania liniowego z operatorem zwartym.
 15. Operatory całkowe. Teoria Fredholma równań całkowych.
 16. Elementy analizy spektralnej operatorów liniowych ciągłych.
 17. Operator sprzężony.
 18. Spektrum operatora samosprzeżonego.

 

Literatura:

 1. W. Kołodziej: Wybrane rozdziały analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
 2. J. Musielak: Wstęp do analizy funkcjonalnej, PWN, Warszawa 1976.
 3. W. Rudin: Analiza funkcjonalna, PWN, Warszawa 2000.
 4. W. Żakowski, W. Kołodziej : Matematyka cz. II.