Zakład Analizy i Teorii Osobliwości

Wydział MiNI PW

 

ALGEBRA LINIOWA

dla kierunku Informatyka na Wydziale EITI

Wykład: dr hab. Wojciech Domitrz

Wymiar godzin zajęć: Wykład-2 Ćwiczenia-1

Klasy tematyczne: algebra liniowa, geometria analityczna.

Wymagane przedmioty poprzedzające: matematyka w zakresie szkoły średniej.

Forma zaliczenia: egzamin lub zaliczenie.

Semestr wzorcowy: 1

Słowa kluczowe: przestrzeń wektorowa, przekształcenie wektorowe, macierz, równanie liniowe.

Program w rozbiciu na poszczególne tygodnie.

 1. Liczby zespolone, postać kanoniczna i trygonometryczna.
 2. Wzór Moivre'a i wzory Eulera. Postać wykładnicza. Pierwiastkowanie. Pierwiastki z jedynki.
 3. Funkcje wymierne, ułamki proste.
 4. Przestrzenie liniowe. Baza i wymiar.
 5. Przekształcenie liniowe.
 6. Macierze. Macierz przekształcenia liniowego.
 7. Wyznaczniki. Macierz odwrotna.
 8. Tw. Cramera. Rząd macierzy.
 9. Tw. Kroneckera-Capelli'ego. Metoda eliminacji Gaussa.
 10. Geometria analityczna w R3.
 11. Iloczyn skalarny. Przestrzenie euklidesowe.
 12. Wartości własne i wektory własne przekształcenia liniowego. Wielomian charakterystyczny.
 13. Macierze podobne. Postać kanoniczna Jordana.
 14. Formy kwadratowe. Postać kanoniczna.
 15. Powtórzenie. Przykładowe zadania egzaminacyjne.

Zakres ćwiczeń:

Celem ćwiczeń jest opanowanie metod poznanych na wykładach oraz omawianie przykładów ilustrujących treść wykładu.

Literatura

 1. J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów, WNT, Warszawa, 2000.
 2. J. Klukowski, Algebra w zadaniach, OWPW, Warszawa, 1999.
 3. A. I. Kostrikin, Wstęp do algebry , PWN, Warszawa, 1993.
 4. A. I. Kostrikin, J. I. Manin, Algebra liniowa i geometria , PWN, Warszawa, 1993.
 5. A. I. Kostrikin red., Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa, 1995.