Strona główna > Cytaty > Informacja > Publikowanie

Publikowanie


John Polkinghorne, fizyk:
  • "Naukowcy, którzy pragną, aby ich osiągnięcia zostały docenione, co jest naturalną potrzebą człowieka, muszą szukać uznania u swoich kolegów po fachu. Gdy nad ograniczonym zakresem zagadnień pracuje wielu utalentowanych ludzi, każdy z nich zdaje sobie sprawę, że zwycięzca zgarnie wszystko. Sława przypadnie temu, kto pierwszy opublikuje wyniki."
(Źródło: John Polkinghorne: Poza nauką. Kontekst kulturowy współczesnej nauki. Warszawa: Amber, ISBN 1998. 83-7169-624-8. str. 38)

Antonio Garcia Bellido, biolog:

  • "Musisz szybko publikować. Studenci i stażyści po doktoratach, ludzi, którzy faktycznie wykonują pracę, też potrzebują tych publikacji. Cały wysiłek sprowadza się więc do zwiększenia ilości informacji. Problem polega na tym, że bardzo często w ponad 50% pokrywają się, jeśli chodzi o treść. Istnieją tendencje, by dane publikować nie w jednym artykule, lecz 20% w jednym, 20% w innym itd. Nie z przyczyn naukowych, tylko dlatego, że trzeba wypromować laboratorium; duża liczba publikacji przynosi ostatecznie zysk w postaci większej liczby grantów, większej ilości pieniędzy. To rodzaj koła, które nieświadomie napędzamy,, choć moim zdaniem to błąd."
(Źródło: Levis Wolpert, Alison Richards, Pasja poznania, Wydawnictwo CiS, Warszaw 1999, str. 178 )

Richard Feynman, fizyk:

  • "Jeśli stworzyliście jakąś teorię i chcecie ją opublikować, powinniście przedstawić ją jak najwszechstronniej, a nie dobierać wyniki w ten sposób, żeby wyglądały korzystnie . Musicie podać  w s z y s t k i e  wyniki."
(Źródło: Richard P. Feynman, "Pan raczy żartować. panie Feynman", Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ISBN 978-83-240-0776-9)