Strona główna > Cytaty > Nauka > Tworzenie oprogramowania

Tworzenie oprogramowania


Ted Nelson, programista
  • "Mania dodawania nowych własności to zasadnicza i dobrze znana przypadłość twórców oprogramowania. Jej efektem jest niejasna struktura aplikacji i dezorientacja użytkownika, wynikająca z dostępności zbyt wielu niezależnych i nie powiązanych ze sobą funkcji – trudnych do zrozumienia i zapamiętania. Tymczasem najlepsze projekty sprowadzają wszystkie oferowane funkcje do kilku dobrze określonych i jasnych reguł."
(Źródło: Gelertner David: Mechaniczne piękno. Kryterium estetyczne w informatyce, Warszawa: Wydawnictwo CiS, 1999. ISNB 83-85458-33-6. ISBN 83-87021-73-3.  s. 71)   

Jaron Lanier, informatyk, muzyk, kompozytor
  • "Najlepsze programy, jakie potrafią napisać ludzie, i dobór naturalny wydają się podobne pod tym względem, iż w obu można wyróżnić poziomy o różnym potencjalnym tempie zmian. Poziomy wolno się zmieniające niejako ochraniają szersze sfery, które potencjalnie zmieniać się mogłyby znacznie szybciej. W komputerach jest to różnica między systemami operacyjnymi a aplikacjami czy między przeglądarkami a stronami sieci. W przyrodzie taką ilustracją może być z jednej strony dziedziczenie, z drugiej kulturowo zdominowana dynamika aktywności umysłu. Lecz zawsze to  właśnie te najpowolniejsze elementy decydują o charakterystyce całego systemu."
(Źródło: Nowy Renesans. Granice nauki. Pod red. J. Brockmana. Warszawa: CiS, 2005, ISBN 83-85458-95-6, s. 253)