Afiliacja


Afiliacja to nazwa jednostki reprezentowanej przez autora publikacji. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afiliacja w jednostce).

W języku angielskim pełna nazwa Wydziału MiNI brzmi the Faculty of Mathematics and Information Science at the Warsaw University of Technology.