Strona główna > Słownik > Bibliografia

Bibliografia


Uporządkowany (np. alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów (zakres bibliografii, zasięg bibliografii), którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych (wydawnictwo informacji bezpośredniej). Podstawowe rodzaje: bibliografia adnotowana,  bibliografia bieżąca, bibliografia narodowa, bibliografia osobowa, bibliografia retrospektywna, bibliografia selekcyjna, bibliografia specjalna, bibliografia załącznikowa (literatura).
Jeśli bibliografia jest sporządzana alfabetycznie wg nazwisk autorów, to należy zwrócić uwagę na pisownię nazwisk z przedrostkiem.

à propos

 1. Za ojca nowoczesnej bibliografii uznany jest szwajcarski przyrodnik i filolog Konrad Gesner, który w drugiej połowie XVI wieku podjął próbę sporządzenia katalogu wszystkich książek łacińskich, greckich i hebrajskich.
 2. O wartości bibliografii dla upowszechniania nauki świadczy historia praw dziedziczenia Mendla. Wydawało się, że Gregor Mendel zrobił wszystko, aby upowszechnić swoje odkrycia, a więc:
  • wygłosił wykład w Towarzystwie Rolniczym w Brnie (1865 r.),
  • zamieścił dwie publikacje w "Transactions" (1866 i 1869 r.) - czasopiśmie dostępnym w dużych bibliotekach,
  • wydał własnym sumptem swoją pracę jako krótką monografię pt. „Experiments with Plant Hybrids”,
  • przesłał kopię pracy Karlowi Nägeliemu, wybitnemu autorytetowi w dziedzinie zagadnień dziedziczności, z którym siedmioletnia korespondencja nie przyniosła jednak żadnego rezultatu ze względu na własne odkrycia i poglądy tego ostatniego,
  • kopie pracy rozesłał w sumie 39 słynnym naukowcom, w tym Karolowi Darwinowi (egzemplarze należało rozciąć przed przeczytaniem; po śmierci Darwina znaleziono egzemplarz nie rozcięty).
  Na odkrycia Mendla nie było żadnej reakcji. Praca Mendla została jednak  zamieszczona w szeroko rozpowszechnionej bibliografii nt. dziedziczności sporządzonej przez W. O. Fockea. Prace Mendla zostały odkryte po ponad 30 latach niezależnie przez trzech naukowców, którzy potwierdzili w swoich badaniach prawo Mendla; przed opublikowaniem przejrzeli literaturę, napotkali artykuł i zacytowali go. Również angielski uczony William Bateson  zwrócił uwagę na pracę Mendla.
  (Źródła: Hart Michael: 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Warszawa: PULS,  1994.  s. 441 oraz John Mallone: Wielcy naukowcy-amatorzy. Warszawa: Amber, 2003, 83-241-1159-X)