Strona główna > Słownik > Bibliografia załącznikowa

Bibliografia załącznikowa

(literatura)


Zestawienie bibliograficzne dołączone do książki lub artykułu, zawierające skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor publikacji, bądź tylko związane z jej tematem.

Najprostszy sposób powiązania cytatu z przypisem z bibliografii polega na podaniu w nawiasie nazwy autora i daty wydania (czasem też numeru strony) w tekście, a następnie zamieszczenie pełnego opisu książki na końcu pracy. Jeżeli nazwisko autora pojawia się jako naturalny element tekstu,  w nawiasie podaje się tylko rok wydania cytowanej pracy. Cytując dwie prace tego samego autora wydane w tym samym roku, dla uniknięcia nieporozumień, przy roku wydania dodaje się małe literki "a", "b", "c" itd. Wszystkie cytowane źródła zamieszcza się na końcu pracy w wykazie uporządkowanym alfabetycznie. W tym wypadku datę wydania pracy umieszcza się również tuż po nazwisku autora.

Pożyteczne wskazówki, jak sporządzać bibliografię załącznikową oraz przykłady opisów bibliograficznych można znaleźć m. in. pod adresem http://www.bibliotekaloswiebodzin.republika.pl/Matura.htm