Strona główna > Słownik > Current Contents

Current Contents

Baza danych Current Contents jest tworzona przez Institute for Scientific Information  (ISI) w Filadelfii. Baza ta umożliwia dostęp do opisów bibliograficznych artykułów z wielu światowych czasopism naukowych. Część opisów bibliograficznych jest uzupełniona streszczeniami. Czasopisma są przeglądane w ciągu kilku dni po publikacji, a sama baza jest aktualizowana co tydzień. Baza istnieje od 1994 r., obecnie (maj 2009 r.)  zawiera ok. 9800 czasopism i ponad 2000 książek podzielonych na 7 następujących  zakresów tematycznych:

  • Rolnictwo, Biologia i Nauki o Środowisku (AGRI)
  • Sztuki i nauki humanistyczne (ARTS)
  • Medycyna kliniczna (CLIN)
  • Inżynieria, Technologia i Nauki Stosowane (TECH)
  • Nauki o życiu (LIFE)
  • Chemia, fizyka, nauki o ziemi (PHYS)
  • Nauki socjalne i o zachowaniu (BEHA)