DOI

DOI (ang. digital object identifier) oznacza cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. DOI służy do identyfikowania dowolnych przedmiotów własności intelektualnej w sieciach cyfrowych, w szczególności elektronicznych wersji publikacji naukowych. DOI (różnymi) może być oznaczona cała książka i jej rozdziały, całe czasopismo i poszczególne zamieszczone w nim artykuły.

DOI składa się z dwóch części rozdzielonych znakiem /.  Pierwsza część składa się z ciągu 10. oznaczającego, że mamy do czynienia z DOI oraz numeru wydawcy. Druga część identyfikuje obiekt własności intelektualnej. Obie części są ciągami znaków ASCII dowolnej długości.

Cytowanie źródeł z podaniem DOI jest postaci doi:10.xxxx/yyyy