ISAN


ISAN to międzynarodowy znormalizowany numer materiałów audio/wideo (poszczególnych utworów i ich wersji).  Międzynarodowy Standard ISAN, który leży u podstaw systemu ISAN, został opublikowany w 2002 pod nazwą ISO 15706, Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN).

ISAN to 96-bitowy numer składający się z trzech części składowych: pola podstawy, pola odcinka lub części oraz pola wersji. Numer w polu podstawy zostaje przypisany pierwotnemu utworowi. Kolejne części filmu albo odcinki telewizyjne, które mają związek z materiałem pierwotnym mogą mieć tę samą podstawę, ale inny numer w polu odcinka lub wersji. (Jeśli pierwotny utwór nie posiada części lub odcinków z nim związanych, wtedy ta część numeru składa się z samych zer). Utwory (wraz z należącymi do nich odcinkami lub częściami), które zostały w jakiś sposób zmodyfikowane (na przykład inna ścieżka dźwiękowa lub z napisami), mogą mieć inny numer w polu wersji. 96-bitowy numer ISAN w szesnastkowej formie składa się z 24 cyfr (z cyfr od 0 do 9 i liter od A do F): 00000000D07A009000000000 Jednakże numer ISAN w wersji drukowanej i przeznaczonej do odczytywania przez ludzi rozpoczyna się zawsze od liter ISAN, jest rozdzielany znakami łącznika na łatwiejsze w obsłudze grupy cyfr oraz zawiera dwa znaki kontrolne (składające się z liter od A do Z), które mają na celu pomóc w wykryciu błędów transkrypcji.

Standard ISAN definiuje „utwór audiowizualny” następująco: utwór audiowizualny to utwór składający się z sekwencji powiązanych obrazów z towarzyszeniem dźwięku lub bez, która w zamierzeniu ma być wyświetlana jako ruchomy obraz poprzez użycie urządzeń, bez względu na metodę wstępnego lub kolejnego utrwalania.

Numery ISAN nadaje się następującym dokumentom:

 1. FF Film fabularny
 2. AD Reklamy / Filmy reklamowe / Zwiastuny
 3. TF Film telewizyjny
 4. DO Film dokumentalny
 5. ED Film / program edukacyjny
 6. SE Seriale dramatyczne, komediowe, seriale, „opery mydlane”
 7. SH Krótkometrażowy
 8. MM Multimedia (np. komputerowe gry multimedialne)
 9. NE Wiadomości
 10. LV Wydarzenia na żywo
 11. PF Przedstawienia
 12. SP Wydarzenia sportowe, programy sportowe
 13. TE Inne rodzaje telewizyjnych programów rozrywkowych
 14. VC Wideoklip muzyczny

Co nie może posiadać numeru ISAN:

 1. nagrania audio,
 2. ścieżka z muzyką do filmu,
 3. muzyczne arkusze dyrektyw (cue sheets),
 4. scenariusze,
 5. scenorysy,
 6. pojedyncze obrazy z utworu audiowizualnego,
 7. fotosy,
 8. odrzuty,
 9. inne nie-audiowizualne elementy związane z utworem.

Główna siedziba agencji  ISAN-IA znajduje się w Genewie w Szwajcarii. W Polsce Regionalna Agencja Rejestracyjna znajduje się w Warszawie.