ISSN


Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN), nadawany zasobom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp.), ukazującym się na różnych nośnikach, służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji. Przynależność do systemu ISSN jest dobrowolna. Symbol ISSN nadawany od r. 1975 (w Polsce od 1977 r.); składa się z dwu czterocyfrowych części połączonych łącznikiem. Na świecie nadano ponad 1 mln numerów ISSN.

Nie nadaje się numeru ISSN czasopismom online przed ich pojawieniem się w Internecie. Numery ISSN nadaje Narodowy Ośrodek ISSN zlokalizowany  w Bibliotece Narodowej  w Warszawie.

Numer ISSN należy zamieszczać w opisie bibliograficznym.