Indeks


Skorowidz – spis pomocniczy (do książek, czasopism, bibliografii, katalogów rzeczowych) zestawiający wg określonej kolejności elementy treściowe lub formalne i odsyłający za pomocą umownego wskaźnika (najczęściej liczby) do właściwego miejsca w tekście (strony, rozdziału, paragrafu, pozycji bibliograficznej itp.).
Wyczerpujące indeksy są nieodzownym elementem pozycji książkowych.

à propos


W 1878 r. w Londynie powstało Index Society, które nadało autorom indeksów status zawodowy. Indeks może istotnie wpłynąć na czytelnika. Historyk A. Macaulay tak pisał do swojego wydawcy: „Nie pozwól, aby jakiś cholerny torys sporządził indeks do mojej historii”. W matematyce można to odnieść do sporządzania indeksów przez specjalistów z różnych dziedzin.
(Źródło: Boorstin Daniel J.: Odkrywcy. Dzieje ludzkich odkryć i wynalazków. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998, s. 486)