Strona główna > Słownik > Opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych

Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do jego identyfikacji. Stosowany m. in. w bibliografii załącznikowej. Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych są sformalizowane. W odniesieniu do dokumentów drukowanych określa je norma PN-ISO 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura (norma jest polską wersją normy międzynarodowej ISO 690:1987).   W celu rozróżnienia poszczególnych elementów przypisu dopuszcza się stosowanie różnych odmian kroju czcionki oraz podkreśleń. Przyjętym jest np. aby tytuł książki wyróżniać kursywą.

Najważniejsze elementy opisu bibliograficznego książki to:
 • Nazwisko autora/autorów (autorzy wymienieni wg kolejności występowania na karcie tytułowej, uwaga na pisownię nazwisk z przedrostkiem)
 • Imię autora
 • Tytuł dokumentu
 • Ew. współpracownicy (tłumacz, redaktor naukowy, autor opracowania itp.)
 • Oznaczenie wydania (jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy.  Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5  popr. uzup. zmien. skr.  )
 • Wydawca
 • Miejsce wydania (nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo; jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych; nazwę miasta, w którym dokument został opublikowany zapisuje się w formie występującej w źródle (czyli np. nazwę New York, a nie Nowy Jork dla książek amerykańskich))
 • Rok wydania (jest element obowiązkowy opisu: jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: ok. 2006)
 • Objętość (liczba stron) (to nie jest element obowiązkowy). Jeśli podaje się liczbę stron w książce, to używa się dwóch liter - "ss."
 • ISBN
Każdy element opisu bibliograficznego należy wyraźnie oddzielić właściwym znakiem interpunkcyjnym. Przykład:

Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1.

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcją rozpoczyna się od tytułu. Przykład:

Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1.

Opis bibliograficzny  fragmentu (rozdziału) książki, (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) sporządzamy tak jak poprzednio – dodatkowo podaje się tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział. Przykład:

Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-7052-804-X.  Ekspresjonizm, s.70-92.

W opisie bibliograficznym fragmentu (rozdziału) książki z pracy zbiorowej stosujemy następujący zapis: Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział. Przykład:

Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87 s. 192-224.

Najważniejsze elementy opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie to:
 • Nazwisko autora (uwaga na pisownię nazwisk z przedrostkiem)
 • Imię autora
 • Tytuł artykułu
 • Ew. współpracownicy (tłumacz, redaktor naukowy, autor opracowania itp.)
 • Tytuł czasopisma (jedyny element opisu bibliograficznego pisany w cudzysłowiu)
 • Rok wydania
 • Numer czasopisma
 • Strony
 • ISSN
Przykład opisy bibliograficznego artykułu z czasopisma:

Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24.

W opisie bibliograficznym recenzji stosujemy: Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie, Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. "Tytuł czasopisma". rok,  numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję. Przykład opisu bibliograficznego recenzji:

Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 32, s. 11.
Uwaga:
 • Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech - podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. 
 • Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek   i in.
 • Za autora głównego publikacji można uznać także redaktora książki, ale tylko takiej, która składa się z wielu artykułów różnych autorów a nazwisko redaktora jest wymienione na stronie tytułowej. W takim wypadku po nazwisku podaje się w nawiasie okrągłym skrót „red.” lub jego odpowiednik.
Źródło: W dużej części na podstawie następujących stron www:
 •  „Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej” [dostęp 15 września 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bibliofilur.republika.pl/album/opis.htm
 • „Zasady sporządzania przypisów” [dostęp 18 września 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.swps.edu.pl/new_www/biblioteka/zasady_sporzadania_przypisow_1092314337.html
 • „ABC bibliografii załącznikowej [dostęp 4 października 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.siedlce.pl/~bibliote/informator/zalacznikowa/index.htm
 • “Przypisy i bibliografia załącznikowa” [dostęp 4 października 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.siedlce.bib.edu.pl/Przypisy_i_bibliografia_zalacznikowa.htm

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych


W odniesieniu do dokumentów elektronicznych stosuje się normę PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części (norma jest polską wersją normy międzynarodowej ISO 690-2: 1997).

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

Przy cytowaniu źródeł z Internetu należy podać datę wyszukiwania i adres strony WWW.
Książka w Internecie:

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm. 

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Lima Gercina Ângela Borém: Interfaces between information science and cognitive science. Ci. Inf. [on line]. Jan./Apr. 2003, vol.32, no.1 [dostęp 30 sierpnia 2004], p.77-87. Dostępny w Internecie: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652003000100008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0100-1965.

Strona www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [on line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/

Zalecenia wydawców czasopism online, którzy przed wydrukiem publikują artykuły w wersji elektronicznej opatrzone DOI, co do cytowania tych prac


Bryś K., Lonc Z.: Polynomial cases of graph decomposition: A complete solution od Holyer's problem. Discrete Mathematics (2008), doi 10.1016/j.disc.2008.01.054