Pisownia

Internet czy internet


Wielką literą piszemy „Internet” w znaczeniu ‘nazwa własna systemu ("globalna sieć"), małą literą natomiast „internet” oznaczający ‘każdy system łączności komputerowej’. Źródło: „Wielki słownik ortograficzny języka polskiego” pod red. A. Markowskiego.

Napiszemy zatem „internet” małą literą, jeśli mamy na myśli rodzaj medium (jak prasa, radio, telewizja), ponieważ rzeczownik ten będzie wtedy nazwą pospolitą. Za taką pisownią opowiada się także w swym orzeczeniu Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Nazwiska z przedrostkiem


W opisach bibliograficznych nazwiska z przedrostkiem (np. de, van, von) wpisuje się albo z przedrostkiem na początku, albo na końcu (po imieniu).  Umieszczenie przedrostka zależy od kraju z jakiego pochodzi nazwisko. Obowiązujące zasady można znaleźć w jednym z dwóch dokumentów:

  • Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych Wydawnictwo SBP, Warszawa 1999, s. 20 i 21
  • Polska norma PN-N-01229 z 1998 r. (str. 74 i 75)

Online


Językoznawcy radzą pisownię online zamiast on-line lub on line. "The New Oxford Dictionary of English" też zamieszcza pisownię online.