Strona główna > Słownik > Prawo Bradforda

Prawo Bradforda

(prawo rozproszenia)


Prawo Bradforda dot. koncentracji pokrewnych tematycznie prac w stosunkowo niewielkiej liczbie czasopism i brzmi następująco:
„Jeżeli czasopisma uporządkuje się wg malejącej liczby artykułów na dany temat, można je podzielić na grupę czasopism podstawowych w określonej dziedzinie lub specjalności oraz na kilka grup czasopism zawierających taka sama liczbę artykułów co grupa podstawowa, a wtedy liczba czasopism w poszczególnych grupach będzie rosła geometrycznie jak 1, n, n?, ...”

à propos


Samuel Clement Bradford sformułował swoje prawo badając bibliografię z dziedziny geofizyki, gdzie stwierdził istnienie 326 czasopism. Ustalił, że 9 czasopism zawierało 429 artykułów, 59 zawierało 499 artykułów, a 258 zawierało 404 artykuły. Bradford był w latach 1898-1935 bibliotekarzem w Science Museum w Londynie.