Przypis

Przypis to tekst odnoszący się do pewnego fragmentu tekstu głównego, zawierający objaśnienia do tego fragmentu. np. informacje o innych pracach, komentarze, dygresje, polemiki.
Najczęściej spotykaną formą przypisu jest tzw. przypis dolny, który pojawia się na tej samej stronie, poniżej pola tekstu i jest oddzielony separatorem. Przypisy są oznaczane za pomocą cyfr arabskich lub rzymskich, względnie liter alfabetu. Przypisy powinny być ponumerowane kolejno na każdej stronie lub w sposób ciągły w rozdziałach. W przypadku ponownego cytowania danej pozycji stosuje się skróty. Przykładowo stosowane są następujące  skróty łacińskie:
- ibidem (ibid.) - jak wyżej (j.w.),
- ibidem (ibid.) - tamże,
- opere citato (op.cit.) - dzieło cytopwane (dz.cyt.),
- vide - patrz, zobacz.

Informacje o stosowaniu oprzypisów w pracy naukowej można znaleźć m. in. pod adresem http://www.ithink.pl/artykuly/spoleczenstwo/edukacja/przypisy-w-pracy-naukowej/ [Dostęp 4.12.2007 r.]


à propos


"Oczywiście w przypisach się nie przeklina, często jednak daje się w nich wyczuć jakąś osobliwą obsesję, a w dyplomatycznej prozie kryją się sztylety wątpliwości ." (Źródło: Cees Nootebook: Drogi do Santiago. Warszawa Wydawnictwo W.A.B., 2007, ISBN 978-83-7414-293-9, s. 201)