Strona główna > Słownik > Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Hasła społeczeństwo informacyjne (w oryginale japońskim johoka shakai) po raz pierwszy użył w 1963 roku Tadao Umesao, dziennikarz japońskiego dziennika Hoso Asahi. Termin ten użyty został w wizjonerskim artykule poświęconym ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na przetwarzaniu informacji.  Pojęcie to w Europie wprowadzili francuscy socjologowie Alain Minc i Simon Nora, stosując je w 1978 r. w raporcie przygotowanym dla premiera. Później w Europie hasło to rozpowszechnił Martin Bangemann, Komisarz UE ds. rozwoju telekomunikacji i technologii informacyjnych, publikując w 1994 r. tzw. „Raport Bangemanna” (rozdz. 1 „The information society – new ways of living and working together”). Natomiast Amerykanie tym hasłem generalnie nie posługują się – nie dążą do przebudowy społeczeństwa, lecz tworzą Narodową Infrastrukturę Informacyjną.