Strona główna > Słownik > Streszczenie

Streszczenie


Streszczenie (analiza dokumentacyjna, abstrakt) to zwięzły opis dokumentu pierwotnego, towarzyszący jego opisowi bibliograficznemu lub tekstowi dokumentu.
Niekiedy wydawca wymaga streszczenia sformatowanego, np. w postaci:
  • Problem
  • Metoda
  • Wyniki
  • Dyskusja
  • Posumowanie
  • Zastosowania