Strona główna > Słownik > Szara literatura

Szara literatura


Terminem szara literatura (ang. grey literature) określa się:
 • Dokumenty niedostępne tradycyjnymi drogami dystrybucji księgarskiej, nieobjęte rejestracją bibliograficzną i nieistniejące w spisach. Trudne do zlokalizowania i zdobycia.
 • Literaturę niekonwencjonalną, dostępną publicznie, która może być nieosiągalna normalnymi kanałami dystrybucji i może nie podlegać kontroli bibliograficznej. (1996 r., Konferencja „Grey Works ’96’, University of Maryland)
 • Wszystkie materiały rządowe, akademickie, przemysłowe, biznesowe w formie drukowanej lub elektronicznej, które nie są kontrolowane przez wydawców (1997 r., „The Luxembourg Convention on Grey Literature”).
  (Źródło: Agnieszka Strojek: Znaczenie terminu szara literatura. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2000, nr 1, s. 64-76)
W szczególności szara literatura obejmuje dokumenty rządowe, akademickie, biznesowe i przemysłowe, na które składają się:
 • sprawozdania i raporty naukowe, techniczne, ekonomiczne, społeczne i inne, powstające w instytucjach publicznych i prywatnych,
 • materiały konferencyjne nie publikowane i nie dostępne za pośrednictwem handlowych sieci księgarskich,
 • normy i zalecenia techniczne,
 • tłumaczenia niepublikowane,
 • artykuły ukazujące się w czasopismach: wydawanych w małych nakładach, udostępnianych nieodpłatnie, lub o zasięgu lokalnym,
 • niektóre dokumenty urzędowe,
 • dokumentacja techniczna, promocyjna i reklamowa.
 • dokumenty w formie elektronicznej
O zasobach szarej literatury informują następujące bazy danych:
 • POLSIGLE: Krajowy system informacji o szarej literaturze, od 2001 r. http://bazy.opi.org.pl
 • SIGLE, europejska baza danych, od 1976 r., ponad 800 tys. dokumentów (dostępna on line tylko do 2004 r.?).