Ostatnia aktualizacja:
February 03. 2011 15:10:17
Strona główna

Strona główna


Strona poświęcona informacji naukowej  –  zawiera słownik podstawowych pojęć pomocnych przy publikowaniu i dokumentowaniu dorobku naukowego. Przy niektórych pojęciach zamieszczono ciekawostki oznaczone linkiem 'a propos', w tym interesujące opinie sławnych uczonych.

Na stronie zamieszczono też inne ciekawe cytaty dotyczące nauki i informacji.

Wszystkim interlokutorom, telefonicznym i elektronicznym, bardzo dziękuję za uwagi i opinie o stronie, a zwłaszcza za ciekawe pytania, które są inspirację do uzupełnienia lub aktualizacji zawartości strony.
Aktualizacje i uzupełnienia są wpisywane na końcu strony. Zazwyczaj.