Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Zakład Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych

dr inż. Ewa Pawelec
e-mail: epawelec(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
MiNI p.523  • sesja wrześniowa

  • PROGRAMOWANIE MATEMATYCZNE - egzamin - studia II st.

  • W związku z pandemią, planowana jest zmiana zasad realizacji egzaminu
  • ( zmiana regulaminu zostanie podana na początku sesji wrześniowej 1.09.2020 )