dr inż. Ewa Pawelec
PROGRAMOWANIE 1 - Podstawy Programowania Strukturalnego
Program ćwiczeń (sem. zimowy 2017/18)PROGRAM ĆWICZEŃ - grupa 1


6.10.2017 (ćw 1)

 • Sprawy organizacyjne. Zasady zaliczania przedmiotu.
 • Opisy algorytmów w języku naturalnym oraz schematy blokowe.
 • Przykładowe problemy:
 • odwracanie sekwencji n-elementów
 • alg. Euklidesa znajdowania największego wsp. podzielnika dwóch liczb całkowitych
 • alg. Newtona obliczania pierwiastka kwadratowego

  13.10.2017 (ćw 2)

 • opisy algorytmów (cd)
 • flaga polska
 • iloczyn posortowanych zbiorów
 • wyszukiwanie binarne
 • algorytm Hornera
 • znajdowanie min oraz max ciągu liczb całkowitych zakończonych zerem

  20.10.2017 (ćw 3)

 • opisy algorytmów (cd)
 • mnożenie wielomianów
 • proste algorytmy sortowania:
 • -- sortowanie przez zamianę
 • -- sortowanie przez wstawianie
 • -- sortowanie bąbelkowe

  27.10.2017 (ćw 4)

 • systemy liczbowe (dziesiętny, binarny, szesnastkowy)
 • zapis liczb stałoprzecinkowych w systemach: NKB, U2, ZM
 • reprezentacja zmiennoprzecinkowa liczb - standard IEEE
 • wykonywanie obliczeń dla wybranych reprezentacji, konsekwencje

  3.11.2017 (ćw 5)

 • Pseudo-asembler. Podstawowe rozkazy.

  9.11.2017 (ćw 6)

 • UWAGA!!! to jest CZWARTEK
 • KOLOKWIUM 1 --- godz. 15.15-17 sala 107/328 (dla wszystkich grup)
 • NALEŻY PRZYGOTOWAĆ 5 ODDZIELNYCH KARTEK FORMATU A4 (PODPISANYCH: IMIE, NAZWISKO, GRUPA) i DŁUGOPIS (tylko!)
 • Kolokwia przykładowe:
 • KOLOKWIUM 1 - 2014/15
 • KOLOKWIUM 1 - 2015/16
 • KOLOKWIUM 1 - 2016/17
 • czas za kolokwium (dla grupy F1) oddany w dn. 26.01.2018

  17.11.2017 (ćw 7)

 • Język C, podstawowe instrukcje
 • Obliczanie exp(x) (z szeregu)
 • Statyczne tablice 1-wym.: deklaracja, inicjalizowanie, elementy losowe (srand, rand), elementy wczytywane
 • Zamiana min oraz max w tablicy 1-wym.
 • Podział programu na funkcje. Tablica jako argument funkcji.

  24.11.2017 (ćw 8)

 • Instrukcje podstawowe (cd)
 • Statyczne tablice 1-wymiarowe. Podział programu na funkcje.
 • Przekazywanie parametrów do funkcji, zmienne proste oraz statyczna tablica 1-wym. jako argumenty funkcji
 • Przykłady: odwracanie kolejności elementów tablicy, mnożenie wielomianów

  1.12.2017 (ćw 9)

 • statyczne tablice 2-wymiarowe: indeksowanie, jako parametry funkcji
 • 1-wymiarowe tablice dynamiczne, funkcje: malloc, calloc, free
 • przykład: funkcja tworząca 1-wym. tablicę dynamiczną zawierającą elementy 2 tablic wejściowych
 • struktury, struktury z polami dynamicznymi
 • przykład: j.w. ale tablica jest w postaci struktury: wskaźnik 1-wym. tablicy dynamicznej oraz jej rozmiar

  8.12.2017 (ćw 10)

 • dynamiczne tablice 2-wymiarowe, alokacja pamięci
 • przykład: transpozycja macierzy
 • tablice dynamiczne jako parametry funkcji
 • struktury z polami dynamicznymi
 • implementacja stosu z wykorzystaniem 1-wymiarowej tablicy dynamicznej (podstawowe operacje)

  15.12.2017 (ćw 11)

 • znaki, napisy, konwersje, kody ASCII
 • obsługa napisów
 • podstawowe funkcje (string.h): strlen,strcpy,strcmp,strstr,strchr,strncpy,strncmp
 • własne implementacje wybranych funkcji biblioteki string.h (m_strlen,m_strcmp,m_strcat)
 • usuwanie znaków z napisu

  22.12.2017 (ćw 12)

 • cd przetwarzania napisów (dynamiczna tablica napisów)
 • funkcje jako parametry funkcji

  5.01.2018 (ćw 13)

 • operatory bitowe
 • ustawianie wybranych bitów
 • negacja wybranych bitów
 • podstawowe operacje dla list jednokierunkowych
 • budowa listy jednokierunkowej: wstawianie na początek, na koniec, wg relacji

  12.01.2018 (ćw 14)

 • listy jednokierunkowe cd
 • modyfikacje list jednokierunkowych
 • listy dwukierunkowe

  18.01.2018 (ćw 15)

 • UWAGA!!! to jest CZWARTEK
 • KOLOKWIUM 2 --- godz. 15.15-17 sala 107/328 (dla wszystkich grup)
 • NALEŻY PRZYGOTOWAĆ 5 ODDZIELNYCH KARTEK FORMATU A4 (PODPISANYCH: IMIE, NAZWISKO, GRUPA) i DŁUGOPIS (tylko!)
 • czas za kolokwium (dla grupy F1) oddany w dn. 19.01.2018
 • Kolokwia przykładowe:
 • KOLOKWIUM 2 - 2014/15
 • KOLOKWIUM 2 - 2015/16
 • KOLOKWIUM 2 - 2016/17

  19.01.2018

 • nie ma ćwiczeń ( czas oddany za KOLOKWIUM 2 )

  25.01.2018 "POPRAWKI"

 • UWAGA!!! to jest CZWARTEK
 • KOLOKWIUM POPRAWKOWE --- godz. 12-14 s.107 ( tylko dla zainteresowanych )
 • LABORATORIUM POPRAWKOWE --- godz. 14-16 s.203/301/302 ( tylko dla zainteresowanych )

  26.01.2018

 • nie ma ćwiczeń ( czas oddany za KOLOKWIUM 1 )