Ostatnia aktualizacja:
October 01. 2018 22:47:20
Strona główna > Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Urodziłem się 06 kwietnia 1949 (woj. kujawsko-pomorskie). Studia odbyłem na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Posiadam tutuł profesora nauk matematycznych (od 22 października 2007).  Habilitację uzyskałem w 1993,  doktorat – 1982, a magisterium w 1973.

Jestem zatrudniony w PW od  01.10.1978, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieograniczony.

Odbyłem staże:

a)      1985 – 1987  visiting professor na University of Rhode Island, Kingston, USA;

b)      1989 – w SISSA, Triest, Włochy;

c)    2004 w Tamkang University (Tajwan).

Granty naukowe:

a)        kierownik grantu KBN „Inkluzja” w latach 1991 – 1994;

b)        kierownik grantu statutowego na PW „Badanie zrelaksowanych układów sterowań i  prawa  zachowania” od roku 1995 do chwili obecnej.

4.          Nagrody:

1982        Nagroda Ministra III-go stopnia za pracę doktorską;

1989    Nagroda zespołowa Rektora PW za pracę dydaktyczną;

2005    Nagroda Rektora PW  I-go stopnia za monografię;

2012    Nagroda zespołowa Rektora PW III-go stopnia za pracę naukową; .