Ostatnia aktualizacja:
February 23. 2018 14:19:54
Strona główna > Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe

Prowadzę badania nad własnościami multifunkcji, nad własnościami zbioru rozwiązań inkluzji różniczkowych oraz nad własnościami operatorów różniczkowych wyższego rzędu. W pracach wykorzystuje metody analizy funkcjonalnej, w szczególności twierdzenia o ciągłych selekcjach. Za swoje największe osiągnięcie uważam twierdzenie o istnieniu ciągłej selekcji dla pólciągłej z dołu multifunkcji o wartościach rozkładalnych.


 
 

Wybierz podmenu