Informacje   MUF MwNI MwNT SMAD   Rekrutacja

Matematyka w ubezpieczeniach i finansach

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Matematyka w ubezpieczeniach i finansach posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Może on wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy. Ma on też pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu matematyki finansowej, teorii ryzyka i matematyki ubezpieczeniowej oraz metod numerycznych i metod komputerowych stosowanych do rozwiązywania problemów z dziedziny ubezpieczeń i bankowości. Jest przygotowany do pracy w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w innych instytucjach finansowych, w organach administracji państwowej, a także do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach matematyki. Absolwent naszej specjalności może pracować w firmach ubezpieczeniowych jako aktuariusz, w jednostkach badawczych departamentów banków i firm ubezpieczeniowych, w instytucjach nadzoru finansowego i bankowego, w departamentach zarządzania ryzykiem, a także firmach konsultingowych.

Plan studiów (przedmiowy obowiązkowe)

Semestr I
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Podstawy analizy stochastycznej 6 2 2 0 0 E
2. Podstawy matematyki finansowej 6 2 1 1 0
3. Elementy teorii ryzyka 5 2 2 0 0
4. Statystyka dla finansów i ubezpieczeń 6 2 0 2 0 E
Razem: 23 8 5 3 0
Suma godzin: 16
Semestr II
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Matematyka finansowa I 6 2 2 0 0
2. Metody numeryczne w mat. finansowej I 4 1 0 1 0
3. Ubezpieczenia na życie 6 2 2 0 0 E
4. Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 3 0 2 0 0
Razem: 19 5 6 1 0
Suma godzin: 12
Semestr III
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Matematyka finansowa II 7 2 2 0 0 E
2. Analiza portfelowa 5 2 0 2 0
3. Metody numeryczne w mat. finansowej II 4 1 0 1 0
4. Seminarium 2 0 2 0 0
5. Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 3 0 2 0 0
Razem: 21 5 6 3 0
Suma godzin: 14
Semestr IV
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Przygotowanie pracy dyplomowej 20 0 2 0 0
Razem: 20 0 2 0 0
Suma godzin: 2

Uwaga. Student II semestru specjalności MUF ma obowiązek wybrania co najmniej jednego przedmiotu obieralnego spośród przedmiotów "Szeregi czasowe" i "Zastosowanie łańcuchów i procesów Markowa".

KL EUEFS