Informacje   MUF MwNI MwNT SMAD   Rekrutacja

Matematyka w naukach informacyjnych

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu algebry, kombinatoryki, logiki, teorii informacji, i dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w powiązaniu z różnego rodzaju zastosowaniami, w szczególności w informatyce. Posługuje się metodami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Absolwent może wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy. Ma solidną podstawę do pracy wymagającej rozwiązywania problemów we współpracy z informatykami – praktykami, np. jako osoba zarządzająca projektami, a także może z łatwością przystosować się do różnych wymagań pracodawców. Jest również przygotowany do pracy naukowej w wyżej wymienionych dziedzinach.

Ważną częścią zespołów przygotowujących projekty informatyczne są m.in. analitycy, projektanci i osoby zarządzające projektem, których zadaniem jest merytoryczne przygotowanie takiego przedsięwzięcia. To oni odpowiadają za właściwe sprecyzowanie problemu i wybranie rozwiązania najlepszego w danych warunkach. Do ich zadań należy z jednej strony współpraca z przyszłym użytkownikiem projektowanego systemu a z drugiej z programistą. Stąd pracodawcy coraz częściej poszukują osób nie tylko z doskonałą umiejętnością programowania, ale także z umiejętnością rozwiązywania problemów o charakterze analitycznym, algebraicznym czy kombinatorycznym. Naszym zdaniem absolwenci bloku MwNI zdobędą kwalifikacje potrzebne w tego rodzaju pracy.

Plan studiów (przedmiowy obowiązkowe)

Semestr I
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Teoria automatów i lingwistyka matematyczna 6 2 2 0 0 E
2. Wybrane zagadnienia kombinatoryki 6 2 1 0 0 E
3. Wybrane zagadnienia algebry 6 2 2 0 0 E
4. Projekt zespołowy 5 1 0 0 3
Razem: 23 7 5 0 3
Suma godzin: 15
Semestr II
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Teoria informacji 6 2 1 0 0 E
2. Algorytmy zaawansowane 6 2 0 0 1 E
3. Podstawy kryptografii 5 2 1 0 1
4. Przedmiot obieralny informatyczny I 5 4
Razem: 21 6 2 0 2
Suma godzin: 14
Semestr III
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Seminarium 2 0 2 0 0
2. Warsztaty badawcze 6 2 0 0 2
3. Programowanie dyskretne 6 2 1 0 0 E
4. Kody korekcyjne 6 2 1 1 0
5. Przedmiot obieralny informatyczny II 4 4
Razem: 24 6 4 1 2
Suma godzin: 17
Semestr IV
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Przygotowanie pracy dyplomowej 20 0 2 0 0
Razem: 20 0 2 0 0
Suma godzin: 2
KL EUEFS