Dr Adam GRABARSKI


Starszy wykładowca
na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej


e-mail: grab@mini.pw.edu.pl
Zainteresowania naukowe: Metody Numeryczne, Metoda Elementu Skończonego