LaTeXdownload:


latex-help-html.tar.gz


README


~ ~
http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Wprowadzenie:_LaTeX
~ ~

Instrukcja


0)wypal dvd jako bootable (np ktorykolwiek z ~grgb/linuses)-zalecany i sprawdzony jest obraz ferix-2.2.iso (k3b\enter podswietl lokalny plik iso\enter)
0.1)(opcja : zrob to samo na pendrive)
1)wloz pendrive i dvd do odpowiednich napedow i zresstartuj komputer; podczas restartu nacisnij F3 i wpisz: ferix lang=us
(na niektorych komputerach moze byc konieczne dopisanie opcji: irqpol generic.all_generic_ide=1)
2) %otworz terminal
cd /media/
ll
cd [nazwa pendrive'a]
mkdir [moj----]
cd m[Tab]
find /usr/share -name "sampletex" -print %(za"swietl znalezion"a "scie\.zk"e dost"epu)
cp [Space] [trzeci klawisz myszy] [Space] .
ll
mv s[Tab] [moj-pierwszy.tex]
emacs m[Tab] &
[wykonaj edycje] ^XS ^CF ^CF %[[1.cykl ]]
xdvi -s 4 m[Tab] &
(%powtarzaj 1. cykl technologiczny az do uzykania satysfakcjonujacych rezultatow)
opcjonalnie[[dvips m[Tab]dvi -o
gzip m[Tab]ps ; gv m[Tab] &; epstopdf m[Tab]
]] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. cykl technologiczny
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w edycji :
emacs m[Tab] &
zmie\'n
A) w pierwszej linii miedzy documentclass i {article} w \date : {\today} % itp
% in preamble}
\usepackage{stmaryrd}\usepackage{amssymb}
\def\enter{\mbox{$$}}[Leftarrowx3]\longleftarrow\!\!\raisebox{}{}[Leftarrowx3].5\ex[Rightarrow]\lrcorner[EndEnter]
%po \section{...} %%np Moja pierwsz Tabelka o ... \begin{tabular}{rcl} {\enter\enter\enter] [Enter]4x
\end{tabular} [Uparrow]x3 \caption{Moja najmilsza Tabelka o...}\\ {\flushleft \tiny\'Z\_r\_\'o\_d\_\l{}\_o:....Opracowanie w\l{}asne}} \hline
{\tt Polecenie} & {\bf Odpowied"z} & {\sf Komentarz}\cr\hline\hline {\tt } & {\bf } & {\sf }\cr [Enter][zaswietl] i 5x skopiuj
\hline [[^XS^CF^CV]]
w oknie konsoli: xdvi -s 4 m[Tab] & [Enter] octave [enter]
A=[1 2 3 4]

przekopiuj do 1. \tt
odp do 1. \bf
wymy\'sl komentarz
skopiuj do octave'a i zamie\'n [Space] na \'sredniki
A=[1; 2; 3; 4];[Enter]
A[Enter] powtorz kopiowania do 2.wiersza i 3 wiersza skopiuj do octave'a i zamie\'n [Space] na przecinki
powtorz kopiowania do 4 .wiersza

A=[1
2
3
4]
zdefiniuj macierz G 4X4
wykonaj jej transpozycje
Rozwiaz rownanie liniowe: Gx=A
Zauwaz, \.ze y= A/G
jest rozwiazaniem zupelnie innego rownania liniowego --- jakiego?
wykonaj ro\.zne mnozenia macierzy i wektorow
rozpoznaj co oznaczaja rozne komunitaty o bledach
czy inv(A) *A - eye(4) rowna sie 0?
eps
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A=hilb(7); w{\bf...} wpisz {array} zamiast {tabular} w trybie matematycznym.
w{\sf ...} wpisz $$ [Enter][Enter] $$[Uparrow] a_{ij}=\frac{?}{??} F=[,...,, factorial(13)/factorial(6)]'; Przekopiuj iloraz zmniejszajac za kazdym razem argumenty[Enter] z=A*F; rozwiaz rownanie Ax=z
czy r=x-F rowna sie zeru??
ile rzedow wielkosci stracilismy na rozwiazaniu?
oblicz log _10 r/eps
Sqrt[Trace[Inv[A]*Inv[A]']*Sqrt[Trace[A'*A] ] ; cond(A)
eig(A) uporzadkuj odwrotnie - eig(inv(A))
powtorz wyliczanie log _10...
eig(inv(A)./eig(A)
eig(inv(A).\eig(A)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Operacje tablicowe: .* ./ .\ na wektorach i macierzach. ;opanowa\'c
wykresy plot; surface itp m-pliki i m-pliki funkcyjne
rozwiazywanie rrz.