Metody OptymalizacjiPropozycje eksperymentu numerycznego

informacje biexace
Przypominam o konieczno\'sci oddania kolokwium.
Od 24 kwietnia ocena bedzie zmniejszana proporcjonalnie z do przekroczenia tego terminu.
~grgb/mo/lab/kolokwium
ze zmianami Q^100 na Q^1001 i w punkcie C moxe byc inny fragment z wykladu.