Wyklady dla studentow Studium Doktoranckiego 2002/2003

 

 
 
 
 

2002/2003 Hiperboliczne Uklady
Praw Zachowania
Zadania
Analiza wypukla 
2008/2009 Analiza wybranego modelu z nauk przyrodniczych i techniki
--R\'ownania transportu i prawa bilansu


Grzegorz Bartuzel      e-mail:  grgb@mini.pw.edu.pl