Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Maciej Grzenda

MiNI PW | Strona główna | Życiorys | Zainteresowania | Publikacje | Dla studentów | Dydaktyka | Informacje | English

 

 

Informacje organizacyjne

 

  • Konsultacje od 9.10.2018: wtorek, godz. 14.00, pok. 551
  • Uwaga: brak konsultacji 13.11.2018 i 20.11.2018 ze wzgl. na wyjazdy konferencyjne
  • Informacje związane z poszczególnymi wykładami są zawarte poniżej

 

Przetwarzanie danych w platformach Big Data

 

  • Terminy wykladow: 8.10,15.10,22.10,29.10,19.11 (s. 317),26.11 (s. 101),3.12 (s. 101), 10.12 (s. 101)

 

Materiały do wykładów:

 

 

Bazy Danych - informatyka

 

 

Materiały do wykładów:

 

Materiały do zajęć laboratoryjnych:

 

Certyfikaty zbliżone do tematyki zajęć:

 

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

 

 

Materiały do wykładów:

 

 

 

Bazy Danych - matematyka

 

 

Materiały do wykładów:

 

Materiały do zajęć laboratoryjnych:

 

Certyfikaty i egzaminy zbliżone do tematyki zajęć:

Uwaga:

Materiały dla przedmiotów prowadzonych na studiach anglojęzycznych - w części anglojęzycznej strony.