Ostatnia aktualizacja:
May 12. 2019 19:55:07
Strona główna

Strona główna

dr Grzegorz Sójka

starszy wykładowca

Kontakt

Gmach Matematyki, pokój 419
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

e-mail: g { dot } sojka ( małpa ) mini < kropa > pw [ kropka ] edu { dot } pl

tel.: Aby uzyskać mój numer tel. napisz kolejno następujące liczby:
- wartość całki oznaczonej z dx na przedziale [-3;4],
- czwartą sumę częściową ciągu geometrycznego o q=10 i a1=2,
- ilość kondygnacji (nie pięter!) budynku MiNI,
- sumę pierwszej, trzeciej i czwartej cyfry po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi.
- pierwszą i ostatnią cyfrę numeru największej auli na MiNI.