Ostatnia aktualizacja:
October 16. 2015 21:51:21
Strona główna

Strona główna

Prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt

Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Kontakt

Gmach Matematyki, pokój 17
ul.Koszykowa 75,
00-662 Warszawa
Tel: (0-22) 234 7988

e-mail: i.herburt@mini.pw.edu.pl

Lista recenzowanych  publikacji

 

1.      I. Herburt, Metric Incidence Structures, Bull. Acad. Polon., 32, 1984, 223-232.

2.      I. Herburt, M. Moszyńska, On intrinsic embeddings, Glas. Mat. 22, 1987, 421-427.

3.      I. Herburt, Some remarks on the completion of uniformly geometrically acceptable spaces, Bull. Acad. Polon., 36,1988, 161-167.

4.      I. Herburt, On intrinsic isometries and rigid subsets of Euclidean spaces, Demonstratio Math., 4, 1989, 1205-1227.

5.      I. Herburt, M. Moszyńska, On metric products, Coll. Math., 62, 1991, 121-133.

6.      I. Herburt, Rigidity of products, Geom. Dedicata, 46, 1993, 241-248.

7.      I. Herburt, Some n-1 dimensional rigid sets in Rn, Geom. Dedicata, 49, 1994, 221-230.

8.      I. Herburt, There is no cancellation law for metric products, Coll. Math. Janos Bolyai Math. Soc., 63, 1994, 156-160.

9.      I. Herburt, M. Moszyńska, K. Rudnik, Intrinsic invariance of fractal dimension, Geom. Dedicata, 57, 1995, 1-10.

10.  I. Herburt, M. Moszyńska, K. Rudnik, Spaces with intrinsically invariant fractal dimensions, Glas. Mat., 30, 1996, 193-207.

11.  P. Brass, I. Herburt, On point sets fixing a convex body from within, Beitr. Algebra  Geom., 38, 1997, 87-90.

12.  I. Herburt, S. Ungar, Rigid sets of dimension n-1 in Rn, Geom. Dedicata, 76, 1999, 331-339.

13.  I. Herburt, R. Małysz, On convergence of box dimension of fractal interpolation stochastic processes, Demonstratio Math.  33 (4) , 2000, 873-888.

14.  I. Herburt, On convex hulls of star sets, Bull. Acad. Polon., 49 (4), 2001, 433-440.

15.  I. Herburt, Box dimension of interpolations of self similar processes with stationary increments, Prob. and Math. Statistics, 21 (1), 2001, 171-178.

16.  I. Herburt, On the Lipschitz continuity of the center of the minimal ring, Rendiconti Circ. Mat. Palermo, Serie II, 70, 2002, 385-393.

17.  I. Herburt, M. Moszyńska, Z. Peradzyński, Remarks on radial centres of convex bodies, Math. Phys.Anal. Geom., 2005 (8), 157-172

18.  I. Herburt, M. Majchrowski, Błędy  w rozwiązaniach  testów z matematyki na podstawie danych z Konkursu Internetowego, Didactics of Mathematics,  6, 2005, 95-114

19. I. Herburt, On the Uniqueness of  Gravitational Centre, Math. Phys. Anal. Geom. 2007 (10), 251-259.

20. I. Herburt, Location of radial centres if covex bodies, Adv. Geom. 8, 2008, 309-313

21. I. Herburt, M. Moszyńska, Optimal isometries for a pair of compact convex subsets of  Rn, Convex and fractal geometry, Banach Centre Pub. vol. 84, 2009, 111-120

22. I. Herburt, M. Moszyńska, D. Pronk,  Fractal star bodies, Convex and fractal geometry, Banach Centre Publ. vol. 84, 2009, 149-171.

23. A.Bogdewicz, I. Herburt, M. Moszyńska, Quotient metrics with applications in convex geometry,  Beitr. Algebra  Geom., 53, 2012, 379-397

      Erratum to  Quotient metrics with applications in convex geometry, Beitr. Algebra Geom. (2012) 53,579-580.

24. I. Herburt, R.Pol, On Lipschitz maps and dimension, Advances in Geometry 13(2) (2013), str. 245 - 254


Książkowe publikacje dydaktyczne:

       1.   I. Herburt, A. Olszańska Maturalnie ze zdasz. Matematyka. Zakresy 

            podstawowy i rozszerzony Pytania, zadania, arkusze egzaminacyjne, 

            WSiP, Warszawa, 2004 ,   ISBN 83-02-09102-8

       2.   I. Herburt, A. Olszańska  Wiesz, ze umiesz. Matematyka.  Repetytorium dla  

            maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, WSiP, Warszawa, 2004, ISBN 83-

            02-09157-X.

       3.   I. Herburt, A. Olszańska Wiesz, ze umiesz. Matematyka. Repetytorium dla  

            maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, płyta CD, WSiP, Warszawa, 2004,  ISBN 83-02-09255-X

 4.  I. Herburt, A. Olszańska, Maturalne abc, Matematyka, Poziom podstawowy i rozszerzony,  WSiP,  Warszawa 2009, ISBN

      978-83-02-10559-3

 5.  I .Herburt, A. Olszańska, Maturalne abc, Matematyka, Poziom podstawowy i rozszerzony, płyta CD WSiP,  Warszawa 2009, ISBN

      978-83-02-105567-8

 6.  I.Herburt, M.Moszyńska, Narzędzia Geometrii, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki  Warszawskiej, 2014, ISBN 978-83-61993-12-4


Publikacje popularno - naukowe:

Rozdział w książce Zobaczcie inaczej, Alfa, Warszawa, 1986

Artykuły w Delcie (1985, 1985, 2011)

I. Herburt, P. Rzążewski, Interpolacja fraktalna, czyli dwukrotne fałszerstwo na zamówienie,  Delta, 7 (446), str. 14-15, 2011