Ten efekt nie jest obsługiwany przez Twoją przeglądarkę. Możesz go wyłączyć klikając ikonę na dole strony.


Rok akademicki 2017/2018


Ogólne:

 • uznania zaliczonych wcześniej przedmiotów, przepisanie ocen z ubiegłych semestrów itp. można uzyskać w ciągu pierwszych trzech tygodni semestru (4 października, 2013 r.),
 • ocenione prace pisemne i wpisy ocen do dokumentów mogą być odebrane wyłącznie osobiście w wyznaczonych terminach (4 października, 2013 r.),
 • zaliczenie przedmiotu mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, to znaczy znajdujące się na liście w systemie USOS w dniu ostatniego wykładu (18 stycznia, 2015 r.),
 • nie będą rozpatrywane niekompletne lub niepoprawnie wypełnione dokumenty przedkładane do podpisu (takie jak indeks, karta ocen, podanie, prośba). Ponadto, należy składać kopie dokumentów przedkładanych do podpisu innych niż indeksy i karty ocen (18 stycznia, 2015 r.),
 • z powodu nadużywania komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, po konsultacjach ze starostami grup studenckich, wprowadzam następujące ograniczenia: (1 października, 2015 r.),
  • w sprawach ważnych (losowych, osobistych) proszę się zwracać bezpośrednio do mnie osobiście lub mailem,
  • w sprawach dotyczących zajęć proszę się kontaktować osobiście w przerwach zajęć lub za pośrednictwem starosty grupy lub osoby wyznaczonej,
  • we wszelkich sprawach należy korzystać z przydzielonego konta studenckiego, maile z innych kont będą usuwane bez sprawdzania ich zawartości, to ograniczenie będzie stosowane również przez inne osoby prowadzących zajęcia do moich wykładów,

 

Podstawy programowania strukturalnego:

 • dodatkowy wykład będzie w czwartek, 12 października, w godz. 12.15-14.00, sala 329, na wykładzie będzie podany harmonogram kolejnych zajęć (7 października),
 • wpisy ocen do dokumentów na ostatnim wykładzie 26 stycznia (19 stycznia),
 • wpisy ocen do dokumentów, dodatkowe terminy, 1 i 8 lutego, godz. 10.30, pokój rozmów IV/V piętro (26 stycznia),

Teoria automatów i języków formalnych:

 • konsultacje będą 4 września o godz. 11.00, pokój rozmów IV/V piętro (30 sierpnia 2018),

Teoria algorytmów i obliczeń: 

 • dodatkowe zaliczenie sprawdzianu końcowego będzie 25 stycznia o godz. 16.00 w sali 103 (8 stycznia),
 • dodatkowe zaliczenie sprawdzianu końcowego będzie 11 stycznia o godz. 16.00 w sali 103 (6 stycznia),
 • dodatkowe zaliczenie sprawdzianu końcowego będzie 11 stycznia o godz. 16.00, sala będzie podana później (15 grudnia),