Ten efekt nie jest obsługiwany przez Twoją przeglądarkę. Możesz go wyłączyć klikając ikonę na dole strony.


Rok akademicki 2018/2019


Ogólne:

 • uznania zaliczonych wcześniej przedmiotów, przepisanie ocen z ubiegłych semestrów itp. można uzyskać w ciągu pierwszych trzech tygodni semestru (4 października, 2013 r.),
 • ocenione prace pisemne i wpisy ocen do dokumentów mogą być odebrane wyłącznie osobiście w wyznaczonych terminach (4 października, 2013 r.),
 • zaliczenie przedmiotu mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, to znaczy znajdujące się na liście w systemie USOS w dniu ostatniego wykładu (18 stycznia, 2015 r.),
 • nie będą rozpatrywane niekompletne lub niepoprawnie wypełnione dokumenty przedkładane do podpisu (takie jak indeks, karta ocen, podanie, prośba). Ponadto, należy składać kopie dokumentów przedkładanych do podpisu innych niż indeksy i karty ocen (18 stycznia, 2015 r.),
 • z powodu nadużywania komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, po konsultacjach ze starostami grup studenckich, wprowadzam następujące ograniczenia: (1 października, 2015 r.),
  • w sprawach ważnych (losowych, osobistych) proszę się zwracać bezpośrednio do mnie osobiście lub mailem,
  • w sprawach dotyczących zajęć proszę się kontaktować osobiście w przerwach moich zajęć lub mailem za pośrednictwem starosty grupy lub osoby wyznaczonej,
  • we wszelkich sprawach należy korzystać z przydzielonego konta studenckiego, maile z innych kont będą usuwane bez sprawdzania ich zawartości, to ograniczenie będzie stosowane również przez inne osoby prowadzące zajęcia do moich wykładów,

 

Podstawy programowania strukturalnego:

 • dodatkowe wykłady będą w czwartki, 11 i 18 października w godz. 12.15-14.00 oraz w czwartek 25 października w godz. 12.00-13.30, sala 107 (5 października),
 • 11, 18 i 25 października ćwiczenia z godz. 12.15-14.00 są przeniesione i będą w godz. 14.15-16.00 w sali 103 (5 października),

Teoria automatów i języków formalnych:

 • wyniki egzaminu, poniedziałek 11 lutego o godz. 15, pokój 525 (8 lutego),
 • konsultacje będą 4 września o godz. 11.00, pokój rozmów IV/V piętro (30 sierpnia 2018),

Teoria algorytmów i obliczeń 

 • wyniki zaliczenia poprawkowego, piątek 18 stycznia o godz. 11.15, pokój rozmów na IV/V piętrze, ewentualnie proszę się zgłosić do pokoju 552 (14 stycznia),
 • zaliczenie poprawkowe (w tym poprawa uzyskanej wcześniej oceny pozytywnej) będzie w piątek 11 stycznia o godz. 16.15 w sali 329. Zaliczenie będzie mieć formę sprawdzianu pisemnego (8 stycznia),
 • konsultacje będą w piątek 4 stycznia o godz. 11.30 i we wtorek 8 stycznia o 13.15, pokój rozmów na IV/V piętrze, ewentualnie proszę się zgłosić do pokoju 552 (22 grudnia),
 • konsultacje będą w środę 19 grudnia i w piątek 21 grudnia o 11.30, pokój rozmów na IV/V piętrze, ewentualnie proszę się zgłosić do pokoju 552 (17 grudnia),
 • pozytywne oceny projektu przyznane po 11 grudnia zostały przekazane za pomocą maili (17 grudnia),
 • zaliczenie 19 grudnia będzie w sali 317 o godzinie podanej poniżej (17 grudnia),
 • na konsultacje można się zgłosić 12 grudnia o godz. 17, sala 301/302 lub 552 (8 grudnia),
 • osoby, które rezygnują z przystąpienia do sprawdzianu poprawkowego w styczniu, mogą to zrobić wcześniej, w grudniu, miejsce i termin są określone w poniższym punkcie. W przypadku poprawkowego zaliczenia w grudniu będzie wymagane: (a) zgłoszenie mailem w dniach 10-15 grudnia, (b) pisemne potwierdzenie rezygnacji z zaliczenia w styczniu złożone w dniu sprawdzianu (8 grudnia),
 • osoby, od których odebrałem ankietę samooceny, ale nie przystąpiły do zaliczenia, a także osoby, od których nie odebrałem ankiety samooceny, mogą uzyskać zaliczenie w środę 19 grudnia o godz. 16.15, sala i ewentualna zmiana terminu będą podana tutaj 18 grudnia. Zaliczenie w tym terminie będzie mieć formę sprawdzianu pisemnego. Przystąpienie do zaliczenia wymaga wcześniejszego zgłoszenia w tygodniu poprzedzającym (10-15 grudnia). W celu zgłoszenia proszę przesłać maila, w którym będzie podanych 3-5 tematów (to mają być tematy, a nie szczegółowe zagadnienia) najlepiej przygotowanych i 3-5 tematów najsłabiej przygotowanych (8 grudnia),
 • w styczniu będzie można uzyskać zaliczenie lub poprawić uzyskaną wcześniej ocenę. Zaliczenie będzie mieć formę sprawdzianu pisemnego. Przewidywany termin zaliczenia - piątek 11 stycznia o godz 16.15, sala będzie podana później tutaj (1 grudnia),
 • zaliczenia na podstawie samooceny odbywają się według sporządzonej listy (a) 28 i 29 listopada w godzinach wykładów w sali wykładowej (patrz strona przedmiotu) oraz (b) 30 listopada od 16.15 w sali 216 (29 listopada),
 • drugi termin zaliczenia, sprawdzian pisemny, będzie 11 stycznia o 16.15 w sali 216 (29 listopada),