Prof. S. Janeczko

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

tel.: (22) 2346003

fax: (22) 660 7661
 

Kierownik Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości PW
Gmach Elektroniki, pok. 165
Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa

tel.: (22) 660 76 61

fax: (22) 660 7661

e-mail:  janeczko@mini.pw.edu.pl


Międzynarodowe Centrum Matematyczne im Stefana Banacha

Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych

 

Publications
CV
Konferencje
Sympozjum
Seminarium
Logo
Odczyty
Artykuły
Konwersatorium PW
Uczelniana Oferta Dydaktyczna Studiów Zaawansowanych
Zaswiadczenie Instytutu Pamiêci Narodowej nr 4363/05