Welcome Courses Publications News & Other

Krzysztof Kaczmarski

Courses 2016/2017Software Engineering     (web site)
Inżynieria Oprogramowania  (web site)   
Graphic Processors in Computational Applications (web site)
Procesory Graficzne w Zastosowaniach Obliczeniowych (web site)
Object Oriented Design (web site) 
Projektowanie Obiektowe (web site)