Octave

Polecam: JASYMCA - Java Symbolic Calculator - coś jak Octave, ale zmieści się w prawie każdym telefonie.

Pliki do pobrania

Octave-wprowadzenie

Pliki na zajęcia z algebry:

mat2latex - funkcja zapisująca podaną macierz w postaci kodu do wpisania w LaTeX-u

Skrypt do rysowania obrazków takich, jak poniższy - skrypt generuje losowo ładny obrazek, po czym czeka na wciśnięcie klawisza: wciśnięcie klawisza "1" zapisuje obrazek w bieżącym katalogu, wciśnięcie dowolnego innego klawisza powoduje, że nic się nie dzieje. Aby uruchomić, należy wpisać "obrazki" w Octave'ie. Opis działania w komentarzach w pliku.
Na wolniejszych komputerach grafika może wolno się ładować, wówczas należy użyć wersji skróconej: wpisać polecenie plot(poly(randn(1000,1)+i*randn(1000,1)))