Admin

17-19.11.2017 Pałac Ossolińskich, Sterdyń, Poland

 -   | 

Announcements

 

Pałac Ossolińskich, ul. Kościelna 43, 08-320 Sterdyń: +48 600 950 664, +48 600 320 321

Dla uczestników jest organizowany transport na sympozjum.

Wyjazd o godz. 15.00 w piątek 17.11. 2017, zbiórka przed wejściem głównym do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Wyjazd ze Sterdyni w niedzielę 19.11. 2017 o godz. ok. 14.00.

Ilość miejsc graniczona, na zgłoszenia.

Nauki humanistyczne i ścisłe jawią się nam jako dwa bardzo odrębne światy, chociaż oba fascynujące, to jednak wzajemnie nieprzenikalne. Żądzą się one innymi prawami, stosują inne metody badawcze, inne kryteria, inne wartości. Jednak w czasach współczesnych tradycyjny podział dziedzin naukowych zaczyna się powoli zacierać, a najbardziej fascynujące odkrycia pojawiają się na styku różnych dyscyplin. Już w przeszłości pojawiały się okresy w historii rozwoju cywilizacji, w których bezprecedensowy rozwój odbywał się dzięki przekraczaniu tradycyjnych granic.  Było tak w starożytnych Atenach, w Chinach za czasów panowania dynastii Song i w renesansowej Florencji, w Wiedniu za czasów Mozarta i Freuda, w Edynburgu z okresu oświecenia i w Kalkucie przełomu wieków. Może zatem warto rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem? Nasze sympozjum stawia sobie właśnie taki cel.  Spotkają się na nim fizycy, biolodzy, matematycy i humaniści aby dyskutować o wspólnych obszarach zainteresowań naukowych, definiowaniu przekrywających się celów badawczych i tworzeniu wspólnych platform do współpracy interdyscyplinarnej.