Admin

28-30 czerwca 2019

 -   | 

Announcements

SYMPOZJUM pt.

PRZEKRACZANIE GRANIC STRUKTUR SIECIOWYCH

28-30 czerwca 2019


Zakwaterowanie

Hotel Sarmata Zespół Dworski, ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz

Tel.: 0048 15 833 47 00, kom.: +48 530 33 47 00

E-mail: recepcja@hotelsarmata.pl

 

Sympozjum pt. "Przekraczanie granic struktur sieciowych" poświęcone będzie tematyce bezpieczeństwa w sieci, najnowszym osiągnięciom w tej dziedzinie, możliwości uczenia się maszyn, wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w praktyce oraz współczesnych naukach technicznych. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące możliwości i nadziei, ale również obaw i zagrożeń, a także etycznych dylematów związanych z obecnym dynamicznym rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji. Postaramy się także określić kierunki i perspektywy rozwoju tych dziedzin.
Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych, których częścią jest to sympozjum, są uzupełnieniem oferty dydaktycznej Centrum. Ich podstawowym celem jest przełamanie barier utrudniających integrację ludzi nauki, wynikających z podziałów strukturalnych i pokoleniowych. Organizowane w ten sposób spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy naukowo–badawczej między uczestnikami reprezentującymi często różne dziedziny nauki i etapy kariery naukowej. Inspirujące dyskusje, które towarzyszą warsztatom, przyczyniają się natomiast do poszerzenia horyzontów naukowych specjalistów biorących udział w spotkaniu i mogą być początkiem współpracy.
Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie spełni zakładane cele.