Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY PODSTAWOWE

Semestr zimowy 2017/2018


Zapisy i wypisy tylko do 27.10.2017, po tym terminie wszystkie zapisane osoby zostaną przeniesione do programu USOS. Nie dotyczy osób spoza PW.
Z1: Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych (30 godzin)
prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Z2: Czy geny są odpowiedzialne za wszystko? (30 godzin)
prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 10.10.2017

Z3: Uogólnione modele liniowe z pakietem R (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 5.10.2017

Z4: Podstawy fotoniki (30 godzin)
prof. Mirosław Karpierz (PW)
piatki, godz. 14:15-16:00, s. 111 Gmach Fizyki PW
początek zajęć 6.10.2017

Z5: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2017, 15.11. 2017 - brak wykładów

Semestr letni 2017/2018

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
L1: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)


Semestr zimowy 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
Z1: Nanojonika i przewodniki superjonowe (30 godzin)
prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Z2: Planowanie eksperymentu i statystyczna analiza wyników (30 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 101 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 6.10.2016

Z3: Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)
prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Z4:Struktura czasu i przestrzeni: wstęp do szczególnej i ogólnej teorii względności (30 godzin)
Prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.10.2016

Semestr letni 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
L1: Zasady wariacyjne w naukach przyrodniczych
Prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 22.02.2017

L2: Zaawansowane materiały (30 godzin)
prof. Małgorzata Lewandowska (PW)
wtorki, godz. 14:15-17:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 21.02.2017

prof. Ewa Bartnik (UW)
wtorki, godz. 14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 21.02.2017

L4: Kosmonautyka (30 godzin)
prof. Piotr Wolański (PW)
czwartki, godz. 16:15-19:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 23.02.2017

L5: Elementy Mechaniki Analitycznej (30 godzin)
prof. Piotr Przybyłowicz (PW)
UWAGA zmiana terminu! czwartki, godz. 12.15-14.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 23.02.2017

Archiwum