Cele | Wykłady podstawowe | Wykłady specjalne | Studia I stopnia - MISP | Masterclass | Visiting Lectures

WYKŁADY SPECJALNE

Semestr zimowy 2017/2018


Zapisy i wypisy tylko do 27.10.2017, po tym terminie wszystkie zapisane osoby zostaną przeniesione do programu USOS. Nie dotyczy osób spoza PW.
dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 2.10.2017

SZ2: Wiedza moralna w darwinowskim świecie (15 godzin)
dr Adrian Kuźniar (UW)
poniedziałki, godz. 10.15-12.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 16.10.2017

SZ3: Biomimikra - inspiracje z natury (15godzin)
prof. Joanna Pijanowska (UW)
środy, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 6.12.2017

prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz (W. EiTI PW), dr inż. Szymon Firląg (W. IL PW), dr inż. Wojciech Karwowski (W. IL PW), mgr inż. Kacper Wasilewski (W. IL PW), mgr inż. Krzysztof Anders (W. EiTI PW), mgr inż. Andrzej Piotrowski (W. IL PW)
trasa: Edynburg - Szczecin, termin: 16.09 - 30.09.2017

SZ5: Otwarte Tematy Nauki (30 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
wtorki, godz. 16:15-18:00, Uwaga - zmiana sali na 208, Gmach Główny PW
początek zajęć 24.10 2017 r.

Semestr letni 2017/2018

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
SL1: Podstawy statystyki z pakietem R (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)


SL2: Konstrukcja uogólnionych modeli liniowych z pakietem R (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)


SL3: Poznawanie Wszechświata (15 godzin)
prof. Marek Demiański (UW)


SL4: Wybrane zagadnienia geometrii fraktalnej (15 godzin)
dr hab. Bogusława Karpińska (PW)


Semestr zimowy 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
dr inż. Paweł Kędzierski, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa/ mgr inż. Anna Fiedukowicz, Zakład Kartografii/ mgr inż. Jerzy Szałapak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej/ mgr inż. Kacper Wasilewski, Instytut Inżynierii Budowlanej/ dr inż. Wojciech Karwowski Zakład Mostów (PW)
trasa: Goteborg - Szczecin, termin: 05-19.09.2016

ZAPISY: http://link.sspw.pl/politechnikanafali
KONTAKT: politechnika.na.fali@gmail.com bądź fb: Politechnika na fali

SZ2: Poznawanie Wszechświata (15 godzin)
prof. Marek Demiański (UW)
wtorki, godz. 16:15-18:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 4.10.2016
6.12 br. - brak zajęć

SZ3: Organizacja systemów produkcyjnych (24 godziny)
dr hab. inż. Anna Kosieradzka, mgr inż. (doktorantka) Anna Uklańska (PW)
poniedziałki, godz. 14:15-16:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 24.10.2016
31.10 br. - brak zajęć

SZ4: Darwinowska geneza moralności i jej filozoficzne konsekwencje (15 godzin)
dr Adrian Kuźniar (UW)
poniedziałki, godz. 12:15-14:00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 17.10.2016
31.10 br. - brak zajęć

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00, s. 208 Gmach Główny PW
początek zajęć 10.10.2016
24.10, 31.10, 14.11 br. - brak zajęć

SZ6: Nauka patrzenia i widzenia (15 godzin), warsztaty rysunkowe
mgr Joanna Pętkowska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, Pracownia Rysunku, s. 325, III piętro, Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55
początek zajęć 6.10.2016
10.11 br. - brak zajęć

SZ7: Teoria katastrof (15 godzin)
prof. Stanisław Janeczko (PW)
czwartki, godz.14:15-16:00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 13.10.2016
10.11., 17.11. br. - brak zajęć

Semestr letni 2016/2017

Terminy rozpoczęcia wykładów znajdują się pod tytułem każdego przedmiotu.
Osoby rezygnujące z uczęszczania na zapisany wykład, proszone są o konieczne wypisanie się w panelu obsługującym proces zapisów, w zakładce "Moje zajęcia".
SL2: Analiza danych z pakietem R - wnioskowanie statystyczne (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 14:15-16:00, s. 218 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 23.02.2017

SL3: Analiza danych z pakietem R - konstrukcja modeli (15 godzin)
dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, s. 218 Gmach MiNI ul. Koszykowa 75
początek zajęć 23.02.2017

SL4: Nieliniowa dynamika chemiczna (15 godzin) WYKŁAD ANULOWANY
Prof. Andrzej Lech Kawczyński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
środy, godz. 14.15-16.00, s. 226 Gmach Główny PW
początek zajęć 5.04.2017

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
poniedziałki, godz. 16.15-18.00, s. 306 Gmach Główny PW
początek zajęć 20.02.2017

Archiwum