Ostatnia aktualizacja:
April 07. 2009 21:17:00
Strona główna > Badania naukowe > Zainteresowania

Zainteresowania


Moje zainteresowania związane są z przemieszczaniem się obiektów w przestrzniach o ułamkowym wymiarze quasi-fraktalnym oraz mechaniką płynów w ich podprzestrzeniach spektralnych.
Badam także od wielu lat trajektorie lotów w przestrzeniach nieskończeniewymiarowych.

Ciekawe odnośniki naukowe i matematyczne: