Oceny studentów - Gr J2 (2000/2001)

Grafika Komputerowa I

Imię i Nazwisko

Lab1

Lab2

Lab3

Kol1

Egzamin

Ocena

Rafał Bielicki 4,5 4 5 22 18 5
Paweł Wyborski 5 5 5 15 16 4,5
Anna Rafalska 5 5 5 24 26 5
Marcin Luckner 5 5 5 28 22 5
Wojciech Sarzyński 5 5 5 14 18 5
Maciej Stępniewski 5 4,5 4,5 16 19(19) 4,5
Lewandowski Paweł 5 5   25 25  
Artur Nowakowski 5 5   18 13(21)  
Artur Wilkowski 5 5 5 26 26 5
Marcin Pionnier 5 5 5 25 28 5
Daniel Osman 5 5 5 22 24 5
Mariusz Klimczak       20 15  
Zbigniew Piętak 5 5 5 14 22(16) 5
Adam Krzeszycha 5 5 4 17 9 4
Bartłomiej Mańkowski 5 5 5 20 14 5
Maciej Czyżowicz 5 5 5 24 29 5
Arkadiusz Mielniczuk       23 17(19)  
Remigiusz Kozioł 5 5 5 21 14 4,5
Wojciech Krak 4 5 5 27 27 5