Oceny studentów - Gr I1/I2 (2000/2001)

Programowanie Urządzeń Sterowanych Numerycznie

Imię i Nazwisko

Lab

Egzamin (max 20)

Ocena

Maciej Frydler 5 12,0 5
Adrian Gasiński 4,5 16,0 4,5
Krzysztof Grzechnik 4,5 14,5 4,5
Sabina Grzejdziak 4,5 18,5 5
Łukasz Kolczyński   15,5  
Tomasz Marciniak  4 14,0  4
Łukasz Michalczyk   10,5  
Małgorzata Oleszczuk 4,5 19,5 5
Michał Rostocki 4,5 6,0(15,0) 4,5
Łukasz Sochaczewski 5 14,0 5
Tomasz Sobieraj 5 16,5 5
Tomasz Szpakowicz 4 12 4