Ostatnia aktualizacja:
March 09. 2020 16:01:07
Strona główna

Strona główna

Środy 10:15-11:45, sala 317 Gmach MiNI PW ul. Koszykowa 75

Aktualny program seminarium

Prowadzący:

Prof. dr hab. Zbigniew Lonc,
tel. 234-7310, e-mail: zblonc@mini.pw.edu.pl

Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
e-mail: j.grytczuk@mini.pw.edu.pl


Sekretarz: dr Paweł Naroski
e-mail: ktgizu@mini.pw.edu.pl


Tematyka seminarium: problemy ekstremalne w systemach zbiorów i grafach; problem upakowań, pokryć i podziałów różnych struktur kombinatorycznych; zagadnienie złożoności obliczeniowej problemów kombinatorycznych; teoria punktu stałego dla zbiorów uporządkowanych; rekonstrukcja zbiorów uporządkowanych, szerokość zbioru uporządkowanego.

Archiwalny program seminarium
 
Niektórzy goście seminarium: G.O.H. Katona (Budapeszt), W.T. Trotter (Temple, USA), M. Kouider (Orsay), Z. Ryjaček (Pilzno), B. Schröder (Hampton, USA), Z. Farley (Oxford), D. Pickering (Branton), N. Sokolov (Moskwa), M. Truszczyński (Lexington, USA), W. V. Marek (Lexington, USA), Alexander Rosa (McMaster University , Kanada),  Armin Fuegenschuh (Zuse Zentrum, Niemcy), Adrian Bondy (Université Lyon 1, Francja), Keith Edwards (University of Dundee), Paweł Prałat (Toronto).

Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez uczestników seminarium:
Uzyskano: 2 tytuły profesora, 1 habilitacja, 9 doktoratów, a w chwili obecnej pod opieką kierowników seminarium znajduje się 7 doktorantów.
 
Publikacje i referaty: Seminarium założone zostało przez dr T. Traczyka i dr M. Truszczyńskiego w roku 1979. W ciągu ostatnich lat uczestnicy seminarium opublikowali kilkadziesiąt prac naukowych m. in. w takich czasopismach jak Journal of Combinatorial Theory, Combinatorica, SIAM Journal on Discrete Mathematics, Networks, Order, Journal of Graph Theory, Discrete Mathematics, Discrete Applied Mathematics, Theoretical Computer Science, Electronic Journal of Combinatorics, European Journal of Combinatorics i wiele innych. Ponadto uczestnicy seminarium wchodzą w skład komitetów redakcyjnych 3 czasopism naukowych o międzynarodowym zasięgu.
Uczestnicy seminarium wygłosili odczyty na wielu uczelniach zagranicznych m.in.: Oxford (Wlk. Brytania), Calgary, Ottawa, Brandon (Kanada), Berkeley, Chicago, Atlanta, Lexingoton (USA), Berlin, Kolonia, Hamburg, Drezno, Darmstad (Niemcy), Paryż, Lyon, Orsay, Orlean (Francja), Tel-Aviv, Haifa, Jerozolima (Izrael).

Wybierz podmenu