Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2014 roku w Warszawie w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ulicy Koszykowej 75.

Organizatorami Konferencji są Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych.

Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki KWUMI jest organizowana co roku w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Uczestnikami KWUMI są dziekani wydziałów prowadzących kształcenie na kierunkach studiów: matematyka oraz informatyka. Celem spotkania polskich naukowców jest m.in. omówienie problemów i wymiana doświadczeń dotyczących działalności naukowej, rozwoju kadry oraz kształcenia przyszłych matematyków i informatyków.