• Komitet programowy:
  • dr inż. Krzysztof Bryś
  • prof. PW Wojciech Domitrz
  • prof. PW Irmina Herburt
  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko
  • prof. dr hab. Janina Kotus
  • dr Tomasz Traczyk